Wstęp

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu internetowego Wulkanizatornia.pl. Polityka ta ma na celu ochronę prywatności użytkowników serwisu oraz zapewnienie im bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Cel polityki prywatności

Celem niniejszej polityki prywatności jest przedstawienie użytkownikom serwisu informacji na temat sposobu i celu przetwarzania ich danych osobowych oraz zapewnienie im dostatecznego poziomu ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych.

Definicje

W niniejszej polityce prywatności użyte terminy oznaczają:

 • „Administrator” – WU MAREK KRUSZEL, ul. Sienna 9, 70-542 Szczecin, NIP: 9952512205, który jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych w ramach serwisu internetowego Wulkanizatornia.pl.
 • „Wulkanizatornia.pl” – serwis internetowy dostępny pod adresem URL: https://wulkanizatornia.pl/
 • „Użytkownik” – osoba fizyczna, która korzysta z serwisu internetowego Wulkanizatornia.pl.
 • „Dane osobowe” – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer NIP.
 • „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • „Przetwarzanie danych osobowych” – każda operacja wykonywana na danych osobowych, takie jak zbieranie, przechowywanie, przetwarzanie, udostępnianie, usuwanie czy niszczenie.
 • „Polityka prywatności” – niniejszy dokument określający zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w ramach serwisu internetowego Wulkanizatornia.pl.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu internetowego Wulkanizatornia.pl jest WU MAREK KRUSZEL, ul. Sienna 9, 70-542 Szczecin, NIP: 9952512205. Administrator jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, w tym ich poufności, integralności oraz dostępności.

Inspektor ochrony danych

W związku z działalnością naszego serwisu internetowego \”Wulkanizatornia\”, informujemy, że nie został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD). Decyzja ta wynika z faktu, iż nasza firma nie przetwarza danych osobowych w sposób, który wymagałby wyznaczenia IOD zgodnie z przepisami RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Mimo braku powołanego Inspektor Ochrony Danych, zapewniamy, że dbamy o bezpieczeństwo i prywatność danych osobowych naszych klientów. Wszelkie kwestie związane z ochroną danych osobowych można zgłaszać, kontaktując się z nami za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].

W przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych lub chęci skorzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt z nami. Zobowiązujemy się do rozpatrzenia wszelkich zgłoszeń związanych z ochroną danych osobowych w sposób terminowy i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Cele i podstawy przetwarzania danych

W ramach prowadzenia serwisu internetowego Wulkanizatornia.pl oraz świadczenia usług w zakresie usług wulkanizacyjnych, usług wulkanizacyjnych z dojazdem do klienta oraz sprzedaży internetowej opon, nasza firma przetwarza dane osobowe klientów w następujących celach i na podstawie wymienionych poniżej podstaw prawnych:

 • Realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO): Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług świadczonych przez naszą firmę, takich jak usługi wulkanizacyjne, usługi wulkanizacyjne z dojazdem do klienta oraz sprzedaż internetowa opon. W tym celu przetwarzane są dane takie jak imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz inne dane niezbędne do realizacji umowy.
 • Wypełnienie obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO): Dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na naszej firmie, np. wystawianie faktur, przechowywanie dokumentacji księgowej oraz udzielanie informacji na żądanie właściwych organów.
 • Przeważający interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO): W celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych za pośrednictwem serwisu internetowego Wulkanizatornia.pl oraz ochrony praw naszej firmy, przetwarzamy dane osobowe w zakresie niezbędnym do identyfikacji klientów i potwierdzenia ich tożsamości. Przetwarzanie to może obejmować np. adres IP, informacje o przeglądarce, dane dotyczące korzystania z serwisu.
 • Marketing własny (art. 6 ust. 1 lit. f RODO): Przetwarzamy dane osobowe w celu informowania o nowościach, promocjach i innych wydarzeniach związanych z naszym serwisem. W tym celu przetwarzamy dane takie jak imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. W każdym momencie klient ma prawo do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych
 • Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO): W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach innych niż wymienione powyżej, np. w celu przeprowadzenia badań rynkowych lub analizy preferencji klientów, będziemy uzyskiwać zgodę klienta na przetwarzanie danych. Zgodę tę można wycofać w każdym czasie.
 • Ochrona praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO): W sytuacji, gdy nasza firma będzie musiała bronić swoich praw w związku z dochodzeniem roszczeń lub podejmowaniem działań prawnych, przetwarzamy dane osobowe w celu ochrony naszych interesów i praw.
 • Przetwarzanie danych w celach statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO): W celu poprawy jakości świadczonych usług oraz dostosowania ich do potrzeb klientów, możemy przetwarzać dane osobowe w celach statystycznych. Dane takie jak liczba wizyt na stronie, czas spędzony na stronie czy preferencje dotyczące usług mogą być wykorzystane w celu usprawnienia działania serwisu.
 • Przetwarzanie danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO): W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa naszego serwisu internetowego i danych klientów, przetwarzamy dane osobowe w celu monitorowania aktywności podejrzanych, zapobiegania oszustwom czy atakom na naszą stronę.

Wszelkie dane osobowe przetwarzane przez naszą firmę są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami bezpieczeństwa, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie przez osoby uprawnione i w sposób zgodny z prawem.

Gromadzenie Danych

Formularze na stronie internetowej

Wulkanizatornia.pl gromadzi dane osobowe przekazywane przez Użytkowników za pomocą formularzy umieszczonych na stronie internetowej, w tym:

 • Formularz kontaktowy w zakładce \”Kontakt\”,
 • Formularz do rezerwacji usług wulkanizacyjnych online w zakładce \”Rezerwacja online\”,
 • Formularz do składania aplikacji do pracy w zakładce \”Praca\”,
 • Formularz do zadawania pytań w zakładce \”Pytania\”,
 • Formularz składania zamówienia internetowego w sklepie internetowym,
 • Formularz rejestracji i logowania,
 • Formularz komentarzy wpisów na blogu.

Dane przetwarzane za pomocą tych formularzy obejmują, między innymi:

 • imię,
 • nazwisko,
 • nazwa użytkownika,
 • zdjęcie profilowe,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • data urodzenia,
 • doświadczenie zawodowe,
 • adres,
 • numer NIP,
 • dokument z CV,
 • adres IP.

Gromadzenie danych automatyczne

Serwis Wulkanizatornia.pl automatycznie zbiera dane podczas korzystania przez Użytkowników ze strony. Dane te mogą obejmować:

 • adres IP,
 • typ przeglądarki,
 • rozdzielczość ekranu,
 • przybliżona lokalizacja,
 • otwierane podstrony serwisu,
 • czas spędzony na odpowiedniej podstronie,
 • rodzaj systemu operacyjnego,
 • adres poprzedniej podstrony,
 • adres strony odsyłającej,
 • język przeglądarki,
 • prędkość łącza internetowego,
 • dostawca usług internetowych,
 • dane demograficzne.

Pliki cookies i skrypty zewnętrzne

Pliki cookies

Serwis Wulkanizatornia.pl wykorzystuje pliki cookies, które są małymi plikami tekstowymi przechowywanymi na urządzeniu użytkownika. Pliki cookies służą do zapisywania informacji o preferencjach użytkownika, ułatwiania korzystania z serwisu oraz do celów statystycznych i reklamowych.

Skrypty statystyk:

Wulkanizatornia.pl korzysta z narzędzi statystycznych, takich jak Google Analytics, HotJar, Ahrefs i Google Ads, w celu analizowania ruchu na stronie, optymalizowania jej zawartości oraz dostosowywania do potrzeb i preferencji użytkowników. Narzędzia te gromadzą anonimowe informacje na temat odwiedzających, takie jak liczba odwiedzin, czas spędzony na stronie, źródła ruchu czy rodzaj urządzenia.

Skrypty remarketingowe i śledzenie konwersji:

Serwis Wulkanizatornia.pl korzysta z narzędzi remarketingowych oraz śledzenia konwersji (np. Google Ads), które pozwalają na wyświetlanie spersonalizowanych reklam oraz analizowanie skuteczności kampanii reklamowych. Dzięki tym narzędziom, użytkownikom serwisu mogą być wyświetlane reklamy Wulkanizatornia.pl na innych stronach internetowych.

Usługi zewnętrzne:

Wulkanizatornia.pl może zawierać treści osadzone z innych serwisów, takie jak mapy Google Maps. Usługi zewnętrzne mogą zbierać dane o użytkownikach, takie jak adres IP czy informacje na temat odwiedzanych stron.

Zarządzanie plikami cookies i skryptami zewnętrznymi:

Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies oraz skryptami zewnętrznymi za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies, jednak użytkownik może zmienić ustawienia w celu ograniczenia lub blokowania plików cookies. Prosimy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies może wpłynąć na funkcjonalność i wygodę korzystania z serwisu Wulkanizatornia.pl.

Przekazywanie danych

Hosting

Serwis Wulkanizatornia.pl jest hostowany na serwerach OVH Sp. z o.o., z siedzibą w Polsce. OVH Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe na podstawie umowy zawartej z właścicielem serwisu Wulkanizatornia.pl, zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

Usługi CDN

Wulkanizatornia.pl korzysta z usług CDN (Content Delivery Network) dostarczanych przez Cloudflare, Inc. w celu przyspieszenia ładowania się strony oraz zabezpieczenia serwisu przed atakami. Cloudflare, Inc. przetwarza dane osobowe, takie jak adres IP użytkowników, w celu realizacji usług CDN oraz zgodnie z własną polityką prywatności.

Obsługa powiadomień SMS

Serwis Wulkanizatornia.pl korzysta z usług powiadomień SMS dostarczanych przez Twilio Inc. w celu informowania klientów o ważnych zdarzeniach związanych z ich usługami. Twilio Inc. przetwarza dane osobowe, takie jak numer telefonu komórkowego, w celu realizacji usług powiadomień SMS oraz zgodnie z własną polityką prywatności.

Zasady przekazywania danych

Wulkanizatornia.pl przekazuje dane osobowe użytkowników tylko w przypadkach i zakresie wynikającym z przepisów prawa, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy lub świadczenia usług, lub gdy uzyskano wyraźną zgodę użytkownika.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Definicja profilowania

Profilowanie to automatyczne przetwarzanie danych osobowych w celu oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności analizowania lub prognozowania aspektów dotyczących wydajności pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych zainteresowań, niezawodności, zachowania, lokalizacji lub ruchu.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Wulkanizatornia.pl może stosować zautomatyzowane podejmowanie decyzji w ograniczonym zakresie, gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy z użytkownikiem, na podstawie zgody użytkownika lub wynikających z obowiązków prawnych.

Zastosowanie profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji w serwisie Wulkanizatornia.pl

Wulkanizatornia.pl może korzystać z technologii profilowania w celu dostosowywania treści serwisu, ofert, reklam oraz innych elementów do indywidualnych preferencji użytkowników. Profilowanie może obejmować analizę zachowań użytkowników na stronie, historii wyszukiwania, lokalizacji czy zainteresowań. Wulkanizatornia.pl może również korzystać z usług dostawców zewnętrznych, takich jak narzędzia analityczne czy systemy remarketingowe, które również mogą stosować profilowanie.

Prawa użytkowników w związku z profilowaniem i zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji

Użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania, które dotyczy ich danych osobowych. W celu wyrażenia sprzeciwu, użytkownik powinien skontaktować się z administratorem danych za pomocą danych kontaktowych podanych w polityce prywatności.

Ograniczenia stosowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania

Wulkanizatornia.pl nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w sytuacjach, które prowadzą do decyzji mających istotny wpływ na sytuację prawno-finansową lub osobistą użytkownika, chyba że jest to niezbędne do wykonania umowy, wynika z przepisów prawa lub uzyskano wyraźną zgodę użytkownika.

Przekazywanie danych poza Unię Europejską

W związku z korzystaniem przez serwis Wulkanizatornia.pl z usług dostawców, takich jak Google, Google Analytics, Google Ads, HotJar, CloudFlare oraz Twilio, dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane i przetwarzane poza granicami Unii Europejskiej (UE). W takich przypadkach Wulkanizatornia.pl dba o odpowiednią ochronę danych osobowych i stosuje się do obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO (Rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Standardy ochrony danych

W przypadku przekazywania danych poza UE, Wulkanizatornia.pl stosuje się do standardów ochrony danych wynikających z RODO. W tym celu podejmuje kroki mające na celu zagwarantowanie, że każdy dostawca usług zlokalizowany poza UE zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, zgodnie z wymogami RODO.

Mechanizmy gwarantujące ochronę danych

Aby zapewnić odpowiednią ochronę danych osobowych podczas przekazywania danych poza UE, Wulkanizatornia.pl stosuje się do mechanizmów gwarantujących ochronę danych, takich jak:

 • Standardowe klauzule umowne: Wulkanizatornia.pl może zawierać umowy z dostawcami usług, które obejmują standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
 • Certyfikaty prywatności: Wulkanizatornia.pl korzysta z usług dostawców, którzy przystąpili do systemów certyfikacji prywatności, takich jak EU-U.S. Privacy Shield, co gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przekazywanych poza UE.

Okres przechowywania danych osobowych

 • Dane osobowe przetwarzane przez serwis Wulkanizatornia.pl będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że przepisy prawa wymagają ich dłuższego przechowywania.
 • W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody użytkownika, okres przechowywania danych wynosić będzie do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika.
 • W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy, okres przechowywania danych wynosić będzie przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu przez okres niezbędny do wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych i rachunkowych.
 • Po upływie okresu przechowywania dane osobowe będą usuwane lub zanonimizowane.
 • W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest wymagane przez przepisy prawa, dane te będą przechowywane przez okres wynikający z tych przepisów.

Prawa Użytkowników

Wykaz praw:

 • Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uważają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Sposób realizacji praw:

 • W celu skorzystania z powyższych praw, Użytkownicy powinni skontaktować się z Administratorem Serwisu Wulkanizatornia.pl za pomocą podanych w polityce prywatności danych kontaktowych.
 • Administracja Serwisu będzie starała się jak najszybciej udzielić odpowiedzi na wnioski Użytkowników dotyczące realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 • W przypadku wniosku o usunięcie danych osobowych, Administrator Serwisu zobowiązuje się do ich usunięcia, chyba że przepisy prawa wymagają dalszego przechowywania danych osobowych.
 • W przypadku wniosku o przeniesienie danych osobowych, Administrator Serwisu zobowiązuje się do przekazania tych danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym.
 • W przypadku wniosku o sprostowanie danych osobowych, Administrator Serwisu zobowiązuje się do dokonania sprostowania w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
 • W przypadku wniosku o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, Administrator Serwisu zobowiązuje się do zaprzestania przetwarzania danych osobowych z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach prawa.
 • W przypadku wniosku o sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, Administrator Serwisu zobowiązuje się do zaprzestania przetwarzania danych osobowych, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych osobowych.

Bezpieczeństwo danych osobowych

W serwisie Wulkanizatornia.pl przykładamy dużą wagę do ochrony danych osobowych naszych użytkowników. W tym celu wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie Państwa danych przed nieautoryzowanym dostępem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. W poniższych podpunktach znajdą Państwo informacje na temat środków bezpieczeństwa oraz dostępu do danych osobowych.

Środki bezpieczeństwa

 • Szyfrowanie danych – wszelkie dane osobowe przekazywane przez użytkowników na naszej stronie są chronione poprzez szyfrowanie SSL, co gwarantuje bezpieczne połączenie z serwisem.
 • Zabezpieczenie serwerów – bazy danych, na których przechowywane są informacje o użytkownikach, są chronione przed nieuprawnionym dostępem.
 • Aktualizacje oprogramowania – systematycznie aktualizujemy oprogramowanie oraz wdrożone technologie, aby zapewnić jak najwyższy poziom ochrony danych osobowych.
 • Kontrola dostępu – dostęp do danych osobowych użytkowników mają tylko upoważnieni pracownicy serwisu Wulkanizatornia.pl, którzy przeszli szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych.

Dostęp do danych osobowych

 • Prawo do dostępu – każdy użytkownik ma prawo do żądania informacji o swoich danych osobowych przechowywanych przez serwis Wulkanizatornia.pl, co obejmuje również prawo do wglądu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia danych.
 • Autoryzacja – dostęp do danych osobowych użytkowników jest ściśle ograniczony do osób upoważnionych, które są zobowiązane do zachowania poufności informacji.
 • Weryfikacja tożsamości – przed udzieleniem dostępu do danych osobowych lub wykonaniem żądania użytkownika, serwis Wulkanizatornia.pl może poprosić o dodatkowe informacje w celu potwierdzenia tożsamości osoby zgłaszającej żądanie.
 • Reagowanie na żądania – serwis Wulkanizatornia.pl podejmuje wszelkie starania, aby jak najszybciej odpowiedzieć na żądania dotyczące danych osobowych, jednak czas realizacji może wynieść do 30 dni od daty otrzymania żądania.

Linki do innych serwisów

Serwis Wulkanizatornia.pl może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są bezpośrednio powiązane z naszym serwisem. Należy pamiętać, że te strony internetowe mają własne polityki prywatności, a nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki te strony gromadzą, przetwarzają i chronią dane osobowe swoich użytkowników.

Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej ze stron, do których prowadzą linki zamieszczone na Wulkanizatornia.pl, przed podjęciem decyzji o użyciu tych serwisów lub przekazaniu im jakichkolwiek danych osobowych. Nasza polityka prywatności dotyczy wyłącznie danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez serwis Wulkanizatornia.pl.

W przypadku zmiany właściciela, zarządu lub kontroli nad serwisem Wulkanizatornia.pl, zastrzegamy sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych nowemu właścicielowi, zarządowi lub kontrolującemu podmiotowi, pod warunkiem, że będzie on przestrzegał zasad niniejszej polityki prywatności.

Aktualizacje polityki prywatności

W związku z ciągłym rozwojem serwisu Wulkanizatornia.pl oraz zmianami w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą politykę prywatności.

Zalecamy regularne odwiedzanie tej sekcji polityki prywatności, aby być na bieżąco z ewentualnymi zmianami. Kontynuowanie korzystania z serwisu Wulkanizatornia.pl po wprowadzeniu zmian w polityce prywatności oznacza akceptację tych zmian.

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych

Jeśli mają Państwo pytania, uwagi lub wątpliwości dotyczące przetwarzania danych osobowych w serwisie Wulkanizatornia.pl, prosimy o kontakt z nami. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie oraz gotowi udzielić wszelkich wyjaśnień i pomocy w zakresie ochrony Państwa danych osobowych.

Aby skontaktować się z nami w sprawie ochrony danych osobowych, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected].

W treści wiadomości prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz opisania tematu zapytania. Dzięki temu będziemy mogli jak najszybciej udzielić odpowiedzi i rozwiązać ewentualne problemy związane z ochroną danych osobowych.

Postanowienia końcowe

Niniejsza polityka prywatności jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i będzie regularnie aktualizowana w celu zapewnienia pełnej ochrony prywatności Użytkowników serwisu internetowego Wulkanizatornia.pl.